Zawsze oszczędnie z Jovis


Czas zaoszczędzony na poszukiwaniu informacji jest bezcenny, tak jak sprawna wymiana informacji w zespole...

Według wielu badań, podczas dnia pracy średnio 20% czasu poświęcamy na poszukiwanie informacji, sprawdzanie ich rzetelności, czy potwierdzanie aktualności. Ten czas można skrócić do minimum, używając narzędzi do zarządzania informacją ACUTUS. Zaoszczędzony czas to czysty pieniądz, który zostaje w firmie, a czas możemy spożytkować na intensyfikację działań.

Oszczędanie na każdym etapie sprzedaży