Dostosowany CRM według Twoich potrzeb


W przypadku specyficznych wymagać, lub istniejących procesów sprzedażowych, czy obsługi klienta możemy dostosować narzędzia CRM i wszystkie inne narzędzia według Twojej specyfikacji. Unikatowe narzędzia będą spełniały wszystkie twoje wymagania wspierając twoją firmę w podnoszeniu zysków i skracaniu procesu sprzedażowego, czy ulepszeniu obsługi posprzedażowej.

Unikatową funkcjonalnością jest możliwość zarządzania kontaktami z klientami w obrębie kilku firm, przy współdzielonych kontaktach i informacjach o naszych klientach.

Narzędzia dostępne w module CRM :

 • Zarządzanie firmami
 • Zarządzanie kontaktami
 • Zarządzanie spotkaniami (według kalendarza)
 • Zarządzanie rozmowami
 • Zarządzanie notatkami
 • Zarządzanie szansami sprzedaży
 • Zarządzanie kalkulacjami
 • Zarządzanie ofertami
 • Generowanie zamówień

Moduł CRM powiązany jest z katalogami, które służą do przygotowani kalkulacji, ofert i generowania zamówień, oraz z narzędziami do planowania sprzedaży, gdzie w czasie rzeczywistym widzimy postępy w sprzedaży naszych zespołów.


Narzędzia zarządzania firmami zbierają wszystkie niezbędne informacje o naszych klientach i kontrahentach. Są to między innymi dane rejestracyjne, czy adresy. Dzięki tym informacjom, wszystkie inne narzędzia wiążą nasze działania z konkretnymi firmami.


Narzędzia zarządzania kontaktami powiązane są z wpisami o firmach. Każdy kontakt może być przyporządkowany do wskazanej firmy, dzięki temu wiemy kto za co jest odpowiedzialny w danej firmie, a zebrane informacje o numerach telefonów, adresach e-mail, będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Na podstawie tych informacji w następnych etapach sprzedaży, przygotujemy ofertę, czy druk zamówienia.


Narzędzia zarządzania spotkaniami pozwalają przygotować kalendarz spotkań wybiegający w dowolny okres w przyszłość. Rejestracja spotkań pozwala zorganizować sprzedaż handlowca, jak również służy jako informacja, jakie działania zostały już u klienta wykonane. NA podstawie wpisów kalendarza, można rozliczać handlowców z działań, jak również kontrolować procesy sprzedażowe i działania zespołu. Spotkania zapisane w ACUTUS agregowane są pod wskazaną firmą i przechowywane w historii kontaktów z firmą.


Narzędzia zarządzania rozmowami pozwalają planować działania w przyszłość, jak również zbierać informację, w jaki sposób i w jakim celu prowadzone były rozmowy z naszymi klientami. Tak samo ja w przypadku spotkań, rozmowy przechowywane są w historii firmy a dodatkowo połączone z konkretnymi kontaktami w naszym systemie. Wymusza ot na handlowcach i innych osobach pracujących z klientami, uzupełnianie bazy w tym zakresie. Jest to niezmiernie ważne w przypadku rotacji pracowników, czy sytuacjach losowych, aby zawsze mieć pełną informację, która może być przekazana innemu członkowi zespołu.


Narzędzia notatek powiązane z klientami i szansami sprzedaży pozwalają na przechowywanie krótkich informacji, oraz załączanie plików. Dodatkowa funkcjonalność, może przypominać o informacjach zawartych w notatce.


Narzędzia zarządzania szansami sprzedaży przygotowane zostały w celu kontrolowania procesów sprzedaży, jeżeli proces jest rozłożony w czasie. Dzięki szansą sprzedaży, można planować działania w powiązaniu z konkretną planowaną sprzedażą. Szansa sprzedaży może być powiązana z planem sprzedażowym danego handlowca, aby móc na bieżąco śledzić postęp realizacji. Szansa sprzedaży systematyzuje działania handlowca. Szanse sprzedaży są indywidualnie przypisane do wskazanego handlowca, tak aby mógł się skupić na swoich działaniach. Jest to możliwe gdyż dla jednej firmy może być równolegle prowadzonych kilka procesów sprzedażowych, w obrębie kilku działów w naszej firmie, lub nawet z kliku firm jednocześnie, którymi zarządzamy w ACUTUS.

Szansa sprzedaży agreguje informację o kontaktach z klientami, o spotkaniach, czy notatkach. Dzięki temu wybrany zestaw informacji prezentowany jest odpowiednim osobom w odpowiednim czasie.


Narzędzia zarządzania kalkulacjami dedykowane są dla szans sprzedaży. Na podstawie wcześniej opracowanego katalogu, tworzona jest kalkulacja dla klienta w obrębie wskazanej szansy sprzedaży. Kalkulacja może zawierać dowolną ilość pozycji, według walut zdefiniowanych w katalogach. Ostateczna cena dla klienta, kalkulowana jest na podstawie wskazanej waluty kalkulacji.

W zakresie kalkulacji użytkownik na możliwość zastosowania schematów rabatowania, dla poszczególnych pozycji. W obrębie szansy sprzedaży może być klika różnych kalkulacji, odpowiadających aktualnej sytuacji rozmów z klientem, lub mogą również służyć do rozliczeń wewnętrznych handlowca. Każda kalkulacja posiada system statusów, oraz wskazana kalkulacja może być wskazana jako główna kalkulacja, która służyć będzie do wewnętrznego rozliczenia handlowca w zakresie planu sprzedaży.


Narzędzia zarządzania ofertami pozwalają na wygenerowanie oferty dla klienta w formacie „.doc”. Dokument taki powstaje na podstawie zdefiniowanego w systemie szablonu i może przyjąć dowolną postać graficzną. W dokumencie pojawią się automatycznie:

 • Dane naszego klienta
 • Dane kontaktowe osoby dla której przygotowana jest oferta
 • Szczegółowa kalkulacja uwzględniająca rabaty
 • Dane osoby wystawiającej ofertę
 • Oraz dowolny zestaw informacji, który musi w Twojej ofercie się pojawić.
 • Szablony przygotowywane są indywidualnie, dlatego możliwość ich kreacji jest bardzo elastyczna.

Narzędzia generowania zamówień pozwalają na podstawie tych samych informacji z kalkulacji przygotować formularz zamówienia. Tak samo jak w przypadku ofert, możliwość skonfigurowania szablonów, jest bardzo duża.
Kontakt

 • Adres: ul. Malczewskiego 5/50, 35-114 Rzeszów,

 • Tel: (+48) 509 03 02 01

 • Email: kontakt@cubicus.pl

Śledź nas