Moduł serwisowy on line


Zarządzanie serwisem - Serwis Jovis

Narzędzia serwisowe pozwalają elastycznie i szybko zarządzać pracami związanymi z realizacją zadań serwisowych, wynikających ze specyfiki naszej działalności. Wyróżnia się kilka rodzajów serwisów: serwis gwarancyjny, serwis pogwarancyjny. W ich skład wchodzą zadania związane z rozpoznaniem rodzaju serwisu, przyjęciem zgłoszenia serwisowego, przypisanie zgłoszenia serwisowego do urządzenia, obsługa serwisowa (stacjonarna, wyjazdowa), zamknięcie i rozliczenie zadań serwisowych.

Z pozoru wszystkie elementy można zaplanować i prowadzić w głowie, w notatniki czy arkuszu kalkulacyjnym, jednak jeśli skala serwisu i ilość serwisowanych urządzeń wzrasta, percepcja ludzka nie daje sobie rady i należy poszukać rozwiązań które nie tylko poprowadzą proces serwisowy, ale również wniosą nowy standard i nową jakość prowadzenia serwisu.

Narzędzia serwisu Jovis składają się z listy urządzeń które podlegają serwisowaniu, czyli wszystkich, które zostały dostarczone do klienta i podlegają naszej opiece. Urządzenie jest powiązane z naszym klientem w bazie, dlatego możemy zobaczyć np. wszystkie prace serwisowe jakie zostały wykonane na urządzeniu klienta. Od momentu wprowadzenia urządzenia na listę, gromadzone są wszelkie aktywności serwisu związane z urządzeniem.

Zakres zbieranych danych może być dowolnie dostosowany do specyfiki prowadzonych prac serwisowych i wymagań biznesowych.

Narzędzia serwisu, powiązane są dodatkowo z pomocą techniczną, dzięki której można rejestrować zdarzenia serwisowe i zarządzać przebiegiem prac.