Zarządzanie projektami - Projekty Jovis


Projekty pod kontrolą

Każdy projekt składa się z zadań przydzielonych pracownikom. Projekt może zawierać dowolną ilość dowolnych zadań. Projekty mogą być powiązane z firmą wprowadzoną do systemu, szansą sprzedaży, zamówieniem, lub pozycją z zamówienia, co daje pełną elastyczność w kreowaniu projektów i ich realizacją.

Projekt powiązany z firmą, może stanowić projekt serwisowy, lub gwarancyjny. Można go również dowolnie zastosować w kontekście procedur realizowanych w firmie.

Projekt powiązany z szansą sprzedaży, może służyć do rozliczenia handlowca z czasu poświęconego na daną szansę sprzedaży.

Projekt powiązany z zamówieniem może stanowić zbiór zadań powiązanych z obsługą posprzedażową. Tutaj mogą być zgromadzone zadania związane z wymaganymi kontaktami z kontrahentem, lub obsługa wysyłek.

Projekt powiązany z pozycją zamówienia, może mieś zadania dedykowane dla danej grupy produktów. Jeśli jest to wykonanie usługi, to będą tutaj kamienie milowe projektu i zadania cząstkowe, jeśli jest to wdrożenie, znajdą się tu zadania związane z przygotowaniem usługi, szkoleniem, wystawieniem certyfikatów czy inne.

Zadania w projekcie stanowią najmniejszą jednostkę pozwalającą na kontrolę postępu projektu, jego stopnia realizacji, czy kontrolę, kto i kiedy wykonał działanie i ile czasu na to poświęcił.

System Jovis oddaje użytkownikom dwa narzędzia do obsług projektów i zadań. Podstawowym narzędziem jest lista zadań każdego z użytkowników systemu. Tutaj prezentowane są zadania i projekty do których użytkownik ma dostęp. Może dodać komentarze, przypomnienia, zmienić status, dodać opis, lub zamknąć zadanie po jego wykonaniu.

Drugim narzędziem jest część administracyjna projektów gdzie użytkownik według uprawnień ma dostęp do zadań, którymi może zarządzać. Użytkownik w tym miejscu zobaczy zadania do których ma dostęp w kontekście zdefiniowanych usług, które należą do niego, lub może zobaczyć je na podstawie konfiguracji usług.

W ten sposób prezentowane zadania są filtrowane, aby zapewnić odpowiednią informację w odpowiednim czasie dla odpowiednich osób.