Moduł pomocy technicznej on line


Zarządzanie zadaniami serwisowymi w pomocy technicznej

Narzędzia pomocy technicznej systematyzują pracę serwisu w zakresie zarządzania zadaniami, w celu lepszego wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych. Wszelkie informacje o zgłoszeniach agregowane są w jednym miejscu i opatrzone są stosownymi statusami, oraz delegacją zadania do przypisanej osoby.

Pomoc techniczna powiązana jest z urządzeniem z listy serwisowej, dzięki temu każde zgłoszenie serwisowe będzie widoczne przy wybranym urządzeniu. Pomoc techniczna obejmuje zespół działań od przyjęcia zgłoszenia do jego rozwiązania, niezależnie od wyniku. Pełny proces serwisowy pozwala zaplanować zasoby i niezbędny czas. Wbudowane narzędzie komunikacyjne pozwala wymieniać informację, uwagi i spostrzeżenia w obrębie firmy. Eliminujemy w ten sposób konieczność przesyłania niezliczonej ilości wiadomości email, które zostaną ograniczone do minimum.

Moduł pomocy technicznej obejmuje również platformę dla klientów gdzie mogą zgłaszać problemy techniczne, które następnie trafiają do systemu. Możliwe jest zgłaszanie problemów technicznych z logowaniem użytkownika lub bez logowania. Również komunikacja z użytkownikiem końcowym odbywa się poprzez panel klienta Jovis. Komunikaty, które zostaną opatrzone odpowiednią flagą trafią na listę prezentowaną klientowi. O każdym monicie, który ma być zaprezentowany klientowi, klient jest powiadamiany wiadomością email, która zawiera link do jego sprawy.

Dodatkowe funkcjonalności mogą zostać przygotowane dla twojego serwisu, według twoich wymagań, zapewnia to elastyczność naszych rozwiązań i zorientowanie na rozwiązywanie problematycznych sytuacji.