Katalogi produktów na wielu poziomach


Zbiera informacje o produktach i usługach, które są dostarczane naszym klientom. Stanowią podstawę do przygotowania planów sprzedaży oraz ich analizy, kalkulacji, ofertowania, czy generowania zamówień. Dzięki katalogowi produktów zbierzemy w jednym miejscu informację o oferowanych produktach i usługach, o ich cenach sprzedaży i zakupu, oraz walutach w jakich są rozliczane. Katalog ma strukturę trzech poziomów. Na najwyższym są katalogi główne, niżej podkatalogi, a w podkatalogach produkty.

Unikatową cechą katalogów jest możliwość ich dynamicznego kształtowania przez handlowców w trakcie codziennej pracy z narzędziami ofertowania. Do modyfikacji katalogów dostęp maja upoważnione osoby. Jednak w niektórych przypadkach gdy do naszego rozwiązania jest potrzeba dodania produktu, który będzie zakupiony tylko raz na potrzeby realizacji tego zamówienia, handlowiec może wpisać produkt który zostanie zakupiony, a następnie zaoferowany naszemu klientowi. W ten sposób dodane komponenty do katalogu, są widoczne tylko dla handlowca, który je wprowadził i tylko on może użyć ich w swojej ofercie. Takie produkty czy usługi nie biorą udziału w rozliczaniu planu, ale stanowią elastyczne rozwiązanie dla wymagających klientów.