Analiza planów sprzedażowych Jovis


Plan sprzedażowy sam w sobie, jest tylko określeniem celu. System Jovis, pozwala na bieżąco śledzić postęp realizacji planu. Na podstawie prowadzonych szans sprzedaży, handlowiec raportuje plan jaki może wykonać w nadchodzącym czasie, ale również zamykając sprzedaż ustawia status szansy sprzedaży na „Zakończona sukcesem”, co jest sygnałem dla systemu, aby rozliczył tą sprzedaż w kontekście planu sprzedaży.

Na wykresie mamy wtedy dostępne dwie linie, jedną odpowiadającą planowi, a drugą jego realizacji. Pozwala to na błyskawiczną diagnozę czy handlowiec, dział, firma jest w planie, mamy dużą górkę, czy musimy podjąć działania naprawcze bo któryś z elementów idzie w niewłaściwym kierunku.

Analiza planu sprzedażowego pozwala sprawdzić prognozę sprzedaży na najbliższe trzy miesiące, prezentuje lejek sprzedażowy dla wygranej grupy produktów w kontekście handlowca, prezentuje analizę win/lost, pokazującą kwotowo i ilościowo stosunek szans sprzedaży zakończonych sukcesem do zakończonych porażką.

Narzędzia te są wstępem do bardziej zaawansowanych analiz sprzedaży i planów sprzedażowych, które możemy przygotować dla twojego biznesu.